POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Meet Our Team
Hãy cùng gặp gỡ những thành viên tài năng và chuyên nghiệp của Dable
MANAGEMENT
Ban quản lý của Dable bao gồm các thành viên có nền tảng và kinh nghiệm đa dạng.
Chúng tôi có mục tiêu làm thế giới tốt đẹp hơn thông qua công nghệ của mình.
Chaehyun Lee 
CEO
Seungkook Baek
CEO
Goonoo Kim
CPO
Hyoungkeun Park
CFO
Sewon Yoon
Head of Market Development
Sohee Han
Head of Media Partnerships
Sujin Kim
Head of Sales
Hoyoung Lee
General Manager of ID
Jinhan Lim
General Manager of TW
Our Team
Dable là một công ty đang phát triển nhanh với những tài năng tốt nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới.
Bằng cách trao đổi và hỗ trợ nhau, nhân viên của chúng tôi cố gắng cùng phát triển và tạo ra các dịch vụ sáng tạo.
  • Text Hover
Work with Dable